Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1673]' returned 375 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aenmerckingen op de Aenspraeck van de commandeur van Gremonville, in de Raedt van State van sijn keyserlycke majesteyt te Wenen gedaen.

Match: Partial (No exact match found)

Aenmerckingen op de Aenspraeck van de commandeur van Gremonville in de Raedt van State van syn keyserlycke majesteyt te Wenen gedaen.

Match: Partial (No exact match found)

Maandags relaes

Match: Partial (No exact match found)

Eerste(-negende) maandags |relaes

Match: Partial (No exact match found)

D'ontroerde leeuw, het derde deel. Vervolgende de voornaemste geschiedenissen deses tijts.

Match: Partial (No exact match found)

Omstandigh |verhael van de Fransche rodomontade voor het fort Curassau

Match: Partial (No exact match found)

D'ontroerden leeuw, tweede deel. Vervolgende de voornaamste voorvallen deses tijts.

Match: Partial (No exact match found)

Waerschouwinge

Match: Partial (No exact match found)

Instructie voor den geweldige-generael van't leger

Match: Partial (No exact match found)

Op de afbeeldinge van ... Cornelis Tromp, ...

Match: Partial (No exact match found)

Pertinente afbeeldinge, en naukeurige beschrijvinge van de drie victorieuse zee-slagen, van ... 1673 ...

Match: Partial (No exact match found)

Geluck wenschinge van de Haegsche schutterye aen sijn koninklijcke hoogheyt den heere prince van Orange.

Match: Partial (No exact match found)

Utrechts aanspraak aan Zyn Koninglykke Hoogheid ... de Prince van Oranjen, op zijn intree in de stad Utrecht op den 1673.

Match: Partial (No exact match found)

Gedenck teecknen vande Franse vlucht uyt Vijtrecht

Match: Partial (No exact match found)

Opening der oogen

Match: Partial (No exact match found)

Wyn en olie in de wonden van het onlangs benaude, dog nu verloste Utregt

Match: Partial (No exact match found)

Missive van den heer lieutenant-admirael de Ruyter, geschreven aen ... den ... prince van Orange, ... den 22 Augusti 1673. 's morgens

Match: Partial (No exact match found)

Hoogh mogende Heeren

Match: Partial (No exact match found)

Missive van de heer lieutenant-admirael De Ruyter, geschreven aen haer Hoogh. Mog. in 't schip de Seven provincien, den 22 augusti 1673

Match: Partial (No exact match found)

Missive van de heer lieutenant-admirael Tromp, geschreven den twee-en-twintighsten augusti 1673

Match: Partial (No exact match found)

Oprechte brief van de heer lieutenant-admirael Tromp, geschreven den twee-en-twintighsten augusti 1673

Match: Partial (No exact match found)

Missive van de heer lieutenant-admirael De Ruyter

Match: Partial (No exact match found)

Oprechte missive van de heer lieutenant-admirael De Ruyter

Match: Partial (No exact match found)

Erentfeste, VVyse, Voorsienighe, seer Discrete Heeren

Match: Partial (No exact match found)

Wee-klage over Britanjes bloedigen toeleg, op overheerschend zee-gebied.

Match: Partial (No exact match found)

Copie van eene missive geschreven uyt oostende den negentienden Junij 1673

Match: Partial (No exact match found)

Missive van den ... admirael de Ruyter, geschreven ... voor Schoonevelt, den 17 Junii, 1673, behelsende het gepasseerde op den 7 en 14 dito

Match: Partial (No exact match found)

Copie, Uyt de Missive, geschreven door den ...

Match: Partial (No exact match found)

Missive van de heer lieutenant-admirael Tromp, geschreven in 't schip den Gouden Leeuw, op Schoonevelt, de 15 Iunij 1673

Match: Partial (No exact match found)

Missive van de heer lieutenant-admirael Tromp, geschreven in 't schip den Gouden Leeuw, op Schoonevelt, de 15 Iunij 1673

Match: Partial (No exact match found)

Extract Uyt een Brief van de Heer Vice-Admirael de Liefde (10 Juni)

Match: Partial (No exact match found)

Mondelyck Relaes vande tweede Slagh en Victorie ...

Match: Partial (No exact match found)

Missive van de heer lieutenant-admirael Tromp, geschreven in 't schip den Gouden Leeuw, op Schoonevelt, de 15 Iunij 1673

Match: Partial (No exact match found)

'sLandts vlote in zee; of de roede op de schoorsteen, voor de Françe en Engels-vluchtende-wolven.

Match: Partial (No exact match found)

Missive van de heer lieutenant-admirael Tromp (9 Juni)

Match: Partial (No exact match found)

Missive van den Commissaris Bourse, geschreven uit Vlissingen.

Match: Partial (No exact match found)

Missive van den ... lieutenant-admirael de Ruyter, geschreven aen ... den ... Prince van Orange ... den achtsten Junij 1673, in de voormiddagh

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Jan Fraser, Engels brantstichter, die op den 18. Februarij, 1673 tot Amsterdam levendigh gerabraakt is

Match: Partial (No exact match found)

Copia van een brief van Sijn Hoogheyt den ... Prince van Orangien, aen den heer luytenant admirael de Ruyter (22 Mei 1673)

Match: Partial (No exact match found)

De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt ..

Match: Partial (No exact match found)

Sententie van Johan Fraser, ge-executeert den 18 februarii, 1673

Match: Partial (No exact match found)

Missive Geschreven uyt Luyck, den 27 Juny 1673

Match: Partial (No exact match found)

Kort Verhael Van de Proessie Tot Utreght

Match: Partial (No exact match found)

Kort Verhael van de Processie of Ommegangh Gehouden tot Uytrecht

Match: Partial (No exact match found)

De Rechte beschrijvinge van de processie tot Uytrecht op den 2. Juny 1673

Match: Partial (No exact match found)