Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1673]' returned 375 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Den grooten valschen verkeerder

Match: Partial (No exact match found)

De verovering van Bon, aan de blinde werelt

Match: Partial (No exact match found)

Op het wonderijck juweel dat hier in Amsterdam vertoont wort

Match: Partial (No exact match found)

Historische kerck-spiegel, van ende voor onse eeuwe.

Match: Partial (No exact match found)

Missive waer in de voornaemste van de hedendaegse propheten verdedight [...] werden.

Match: Partial (No exact match found)

Tafelen van den tweehondertsten penning [...]. Gaende over de landeryen deser provincie.

Match: Partial (No exact match found)

Request voor Simen Claessen cum sociis

Match: Partial (No exact match found)

Wederlegginge |van de deductie der heeren, vergadert tot Sneeck

Match: Partial (No exact match found)

Finis of besluyt van de Deductie, Ampliatie, Appendix, en Index.

Match: Partial (No exact match found)

Geboorte-vermaningh, aen ... den ... prince van Orangie, stadthouder ...

Match: Partial (No exact match found)

's Princen-lied na den ouden trant op een nieuwe manier gestelt

Match: Partial (No exact match found)

Sententie Van den Kryghs-Raedt, Jegens Stensel Thiedeman

Match: Partial (No exact match found)

Nieuw jaer aen haere hoogheyt me-vrouwe de princesse douariere van Orangie, &c. op het iaer 1673.

Match: Partial (No exact match found)

Raet voor het verdrukte, ontcierde en bedroefde Nederlant.

Match: Partial (No exact match found)

Goede trouwe van Hermannus Witz: verdedigt tegen [...] Petrus Allinga.

Match: Partial (No exact match found)

Oordeel van vrede: of Ouderlinghs advijs, aengaende het tegen-spreken van't gene by eenige genoemt wordt Cocceianerie.

Match: Partial (No exact match found)