Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1681]' returned 42 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Een korte historie van de successie, ofte erffenis tot de croon.

Match: Partial (No exact match found)

De aanspraak van de graaf van Essex op het over-geven van't verzoek-schrift aan de koning van Engelandt, den 25 january 1681

Match: Partial (No exact match found)

Syne Majesteyts verklaringe, aen alle syne lieve onderdanen, aengaende de redenen, die hem bewogen hebben de twee laetste parlementen te dissolveren

Match: Partial (No exact match found)

De aenspraeck van de graef van Essex, op het overgeven van't versoeck-schrift aen de koning van Engeland, den 25. january 1681

Match: Partial (No exact match found)

Een aenspraeck onlanghs gedaen door een pair van't koninkrijck van Engelandt, de graaf Shafbury. Den 27. december, 1680

Match: Partial (No exact match found)

De laetste woorden van Willem wijlen visconte Stafford, gesproocken op het schavot van Towerhill [...] den 8. january 1681

Match: Partial (No exact match found)

Een aenspraeck onlanghs gedaen door een pair van't koninkrijck van Engelandt, de graaf Shafbury. Den 27. december, 1680

Match: Partial (No exact match found)

De aanspraak van de graaf van Essex op het over-geven van't verzoek-schrift aan de koning van Engelandt, den 25 january 1681

Match: Partial (No exact match found)