Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1682]' returned 17 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Waarachtich verhaal van de rekenschap, gegeven van D. Wilhelmus à Brakel, wegens zijn E. verdediging van't recht der kerke

Match: Partial (No exact match found)

De vruchteloose bid-dagen van Nederlandt.

Match: Partial (No exact match found)

Redenvoeringh ofte oratie van de cometen, vernietigende het gemeene gevoelen dat deselve yets quaets aenkundigen.

Match: Partial (No exact match found)

Teerlingh, ende kaert-spel. Zijnde een samen-spraeck over de gelegentheyt derselve tusschen bTheophilus ende aPhiledonus.

Match: Partial (No exact match found)

Kort vertoog van den ouden stand der regts-pleegingen, als meede der oude gebruiken ende wetten in Holland ende West-Vriesland.

Match: Partial (No exact match found)

Rotterdamse nieuwe kerck, ingewyet op den 1 jann. 1682 met een predicatie over 1 Con. 5. vss. 4, 5.

Match: Partial (No exact match found)

Een considerabilen brief, applicabel op den ellendigen toestand van onse amechtige provintie [...] over den [...] water-vloed d'anno 1682.

Match: Partial (No exact match found)

Verbalen van't gepasseerde in de stadt, ende het prinsdom van Orange

Match: Partial (No exact match found)