Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1685]' returned 156 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Geschrift door den hartog van Monmouth aan een zyner vrienden over-gegeven even voor zijn executie

Match: Partial (No exact match found)

Tydinge |vyt London, London den 17 july, 1685

Match: Partial (No exact match found)

Pertinent verhaal, van de executie van den Hertog van Monmouth

Match: Partial (No exact match found)

Jacob Scott, voor desen hartoog van Monmouth onegt bewesen

Match: Partial (No exact match found)

Declaratie van Jacobus hertog van Monmouth, en de edelen [...] tot bescherming en handhaving van de protestantse religie

Match: Partial (No exact match found)

Verhael van het gevangen nemen van Archibald gewesen grave van Argyle

Match: Partial (No exact match found)

Memorie overgelevert aan de heeren Staten Generaal door den heere Skelton

Match: Partial (No exact match found)

Declaratie van Jacobus hertog van Monmouth, en de edelen [...] tot bescherming en handhaving van de protestantse religie

Match: Partial (No exact match found)

Memorie, overgelevert aen de heeren Staten Generael [...] door den heere Schelton [...]. Den 14 juny 1685

Match: Partial (No exact match found)

Nader memorie, gepresenteert door den heere Schelton [...] aen [...] de heere Staten Generael. Den 4 juny 1685

Match: Partial (No exact match found)

Declaratie van Jacobus hertog van Monmouth, en de edelen [...] tot bescherming en handhaving van de protestantse religie

Match: Partial (No exact match found)

Apologie van colonel Joseph Bamfeild

Match: Partial (No exact match found)

Rou-klagt over de dood des hartoogs van Monmouth

Match: Partial (No exact match found)

Syn majesteyts gratieuse aenspraeck, aen bey de Huysen des Parlaments

Match: Partial (No exact match found)

Declaratie van Archibald, graaf van Argile [...]. Zijn order aan onderzaaten [...] om met hem te concurreren tot verdediging van hun religie

Match: Partial (No exact match found)

DeTrouwhertige Redenering

Match: Partial (No exact match found)

De declaratie, en apologie der protestanten, dewelke nu in de wapenen zijn in het koninkrijk van Schotlandt.

Match: Partial (No exact match found)

Een predicatie gedaan voor hare majesteyten Jacobus de II. en koningin Marya. ten tijden hunner krooninge.

Match: Partial (No exact match found)

De declaratie, en apologie der protestanten, dewelke nu in de wapenen zijn in het koninkrijk van Schotlandt.

Match: Partial (No exact match found)

De krooninge |van Jacobus de II. Koning van Engelandt, &c

Match: Partial (No exact match found)

Tyding uyt Londen Den 6/16 February, 1685

Match: Partial (No exact match found)

Missive van sijn koninklijke majesteyt van Groot Brittanje, aan den ... Staten Generaal, der Vereenigde Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een harder aen sijne protestantsche gemeente in Vranckryck

Match: Partial (No exact match found)

De geest van Hendrik de Groote aan Louis le Grand

Match: Partial (No exact match found)

Request aen den koningh, by die van de gereformeerde religie in Vranckryck

Match: Partial (No exact match found)

Articulen |tegen de gereformeerde in Vranckryck

Match: Partial (No exact match found)

Een gespreck, gedaan aan den koning van Vrankryk, te Versailles op den 14 july 1685.

Match: Partial (No exact match found)

Extract uyt de Missive aen Haer Hoogh Mog., door den Resident Valckenier, in Regensburgh, data 23 recepta 31 Augusti 1685

Match: Partial (No exact match found)

Vier geestelyke honden, van een beestelyken jager.

Match: Partial (No exact match found)

Joannes in de gevanghenisse. Of Den martelaer voor de waerheyt, Jan Kost.

Match: Partial (No exact match found)

Oordeel over het lantroerig schrift van Jacobus Koelman genaemt Res judicata.

Match: Partial (No exact match found)

Kost voor Jan Kost, alias Kakelaer

Match: Partial (No exact match found)

De triomferende Midas.

Match: Partial (No exact match found)

Neerlandts pligt, en voorbeeldt, de reformatie der kerke.

Match: Partial (No exact match found)

Een Nieuw Liedeken van de klagende Lijken op't Catuysers kerkhof.

Match: Partial (No exact match found)