Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1693]' returned 65 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De Jansenisterye in veelderande stucken onredelyk streng

Match: Partial (No exact match found)

Remonstrantie en middelen, tot redres van de vervalle munten der Vereenigde Nederlanden: overgegeven aan [...] de heeren Staten Generael.

Match: Partial (No exact match found)

Vervolgh van de Deductie of Tragedische historie.

Match: Partial (No exact match found)

Rouw-klagten over de schaadlicke, dog zalige dood van den [...] heere George Frederick in leven prince van Waldeck.

Match: Partial (No exact match found)

Missive Geschreven uyt Luyck Den 31. Julii 1693

Match: Partial (No exact match found)

Verhael |van 'tgeene in de belegeringe van Veurne voorgevallen is

Match: Partial (No exact match found)

Missive van den grave van Hornes

Match: Partial (No exact match found)

Europaas-klagt over de oneenigheyd der kristen vorsten.

Match: Partial (No exact match found)

De verdediging, of het tweede manifest, opgestelt door de cardinaal de Bouillion, hooft-deeken van't sacro collegio, tegens de koning van Vrankryk

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Baltasar Bekker [...] aan de heeren Joost de Smeth, Willem Weyer, en Nikolaas vander Hagen

Match: Partial (No exact match found)

'tOnkragtig |en nietig bewys [...] gedaan, tegen de Zedige aanmerkinge.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Balthasar Bekker [...]. Aan den heer Joannes vander Waeyen

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Jacobus Schuts aan Willem Deurhoff. Vervattende een nader bewijs van W. Deurhoffs Geestelose geesten

Match: Partial (No exact match found)

Omstandig beright van Balthasar Bekker [...] van sijne particuliere onderhandelinge met D. Laurentius Homma

Match: Partial (No exact match found)

Zedige aanmerkingen waar in de gronden en [...] redeneringen van [...] Balth: Bekker [...] aan Gods woort en de reden getoetst worden.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Balthasar Bekker [...]. Aan twee eerwaardige predikanten D. Joannes Aalstius [...] ende D. Paulus Steenwinkel

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Willem Deurhoff aan Jacobus Schuts [...] vervattende een verdeediging van de natuur en werkinge der geesten

Match: Partial (No exact match found)

Naakte uitbeeldinge van alle de vier boeken der Betoverde weereld.

Match: Partial (No exact match found)

Ondersoek en antwoord van Balthasar Bekker [...] op't request door de [...] synode tot Edam

Match: Partial (No exact match found)

Brief aen de E: eerwaerde kerkenraad van 'sGravenhage.

Match: Partial (No exact match found)

Tweede brief aen de E: eerweerde kerkenraad van 'sGravenhage.

Match: Partial (No exact match found)

Den Jacobitsche rover ofte Het fameuse leven en daden van Jacob Whitney.

Match: Partial (No exact match found)