Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1695, Subject: History (Great Britain and Ireland) - History (Netherlands) - Period documents - Poetry]' returned 19 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Engelands ende Nederlands rouw-klachte, over de smertelijcke dood van [...] Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)

De algemeene rouw over het ontijdig en onwaardeerlijk overlijden van [...] Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)

Neerlands-treurzang, of Kooningklijke traanen; vitgestort over de [...] dood van [...] Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)

Koninkl. uitvaart vande doorluchtigste [...] vorstin Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)

Het klaagh-lied over het ontydigh dogh zaligh afsterven van [...] Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)

Tranen over't overlyden van Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)

Tranen over't overlijden van Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)

Geringe blycken van een diep getroffe smert [...] over het onvergoedelijk verlies van [...] Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)

De koninklijke weg nae't graf der koninginne met tranen bepaerelt, of Lijk-lof en lijk-klagt' over [...] Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)

Tranen over't overlijden van Maria Stuart.

Match: Partial (No exact match found)