Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1697]' returned 90 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Rouwklagt uitgestort op het overlyden van Henrik Casimir, door Gods genade Vorst tot Nassau ...

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang op het nieuwe orgel in de Ahakerke te Groningen,

Match: Partial (No exact match found)

Ter gedagtenisse wegens het droevig afsterven van Henrik Casimir, Furst tot Nassauw ...

Match: Partial (No exact match found)

Treurtooneel, geopend over de rouwrijke uitvaart van Henrik Casimir, Prinsvan Nassau, ...

Match: Partial (No exact match found)

Oorlog en vreede of d'oorlog door vreede verjaagt. In 't jaar 1697.

Match: Partial (No exact match found)

Treur-rym klaagelijk uitgeboesemt over den ... dood van Henrik Casimir, Vorst tot Nassau ...

Match: Partial (No exact match found)

Ter onsterffelyke gedachtenis van den doorluchtigen vorst Henrik Kasimir, erfstadthouder van Vrieslant, ...

Match: Partial (No exact match found)

Utregts |jok en ernst

Match: Partial (No exact match found)

Nette weegschale des verschils tusschen twee ligten van Nederland over de geboorte des Soons.

Match: Partial (No exact match found)

Uytbreyding over de LXVI. vrage en antwoort van den Heydelbergsen Cathechismus.

Match: Partial (No exact match found)

Zin-spelingen Op en onder 't Rooken van een Pijp Tabak

Match: Partial (No exact match found)

Uitvaart van den Heer Wilhem Doedijns, aartschschilder dezer eeuw

Match: Partial (No exact match found)

De boekverkooper P. vander Slaart, in sijn valsheid duidelijk ontdekt, en kortelijk afgewezen.

Match: Partial (No exact match found)

Mijne Heeren van der Geregte der Stad Amsterdam, etc

Match: Partial (No exact match found)

Rouklagt over't afsterven van de heer en mr. Jacob Boreel.

Match: Partial (No exact match found)

De vriendelyke |societeyt, voor de weduwen in Londen

Match: Partial (No exact match found)

Vrieslands treur-gedachtenis over de dood van den doorluchtigsten prince Henrik Casimir.

Match: Partial (No exact match found)

Salomons tempel-bouw, of Regt gebruik des vredes.

Match: Partial (No exact match found)

Zions ontstokene vreugde en vree-bazuyn.

Match: Partial (No exact match found)

Vreugde vuur |over de algemeene vrede

Match: Partial (No exact match found)

Bellona vluchtende voor de algemeene vreede.

Match: Partial (No exact match found)