Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1704]' returned 275 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Bemerkingen over het decreet der roomsche inquisitie tegen den aartsbisschop van Sebaste.

Match: Partial (No exact match found)

Regtmatig oordeel, tegen het onregtmatig oordeel

Match: Partial (No exact match found)

Raedtbesluyt op donderdag den 3 april 1704

Match: Partial (No exact match found)

Sesde zendbrief van T. Witzenburg aan P.N. du Toict [...] hem uitdagende om zijn beschuldings-punten tegens T.W. opgegeven, goed te maken

Match: Partial (No exact match found)

Brief door den aertsbisschop van Sebaste geschreven aen de katholyke ingezetenen van het Vereenigde Nederland.

Match: Partial (No exact match found)