Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1705]' returned 115 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Apologie der tweede brief van syn hoogw. van Sebasten: tegens den bedrieger des volks.

Match: Partial (No exact match found)

Tweede brief van den aertsbisschop van Sebaste aan de katholyke ingesetenen van het Vereenigde Nederland.

Match: Partial (No exact match found)

[Brief van apostolisch vicaris Gerardus Potcamp aan de katholieke priesters in Nederland, gedagtekend 14-12-1705

Match: Partial (No exact match found)

G. Brants gedagtenis en arbeidt, by voorraadt verdedigt tegens Arnold Moonen.

Match: Partial (No exact match found)

Op het treurspel van Eneas en Turnus, door den heere Lukas Rotgans in dicht gebragt.

Match: Partial (No exact match found)

Academische lijk-reede, oover de doot van [...] Jacob Trigland.

Match: Partial (No exact match found)

Meet-konstig afbeeldsel, van een verduystering in de zon, die wesen zal den 12 may, 1706.

Match: Partial (No exact match found)

Op't overlijden van den ed: groot achtb: heere mr. Roelof Eelbo [...] den VIII. van sprokkelmaand MDCCV.

Match: Partial (No exact match found)

Tweede zendbrief van A: van Haeften P:L. aen P: Ignatius Ingenra, jesuit en zendeling

Match: Partial (No exact match found)

Derde zendbrief van A: van Haeften P:L. aan P: Ignatius Ingenra, jesuyt en zendeling

Match: Partial (No exact match found)

Den liegende jansenist ontmaskert

Match: Partial (No exact match found)

De suyvere Susanna, of De cleresie van de blaem van dwalende leeringe en ongehoorzaemheyt gezuyvert.

Match: Partial (No exact match found)

Afschrift van een brief geschreven aan de [...] internuntius

Match: Partial (No exact match found)

Afschrift van een brief geschreven aen de [...] internuntius

Match: Partial (No exact match found)

Verder onderregting over het rust-stoorende formulier tegen Jansenius

Match: Partial (No exact match found)

Derde onderregting over het rust-stoorende formulier tegen Jansenius

Match: Partial (No exact match found)

Diotrephes, dat is, De geest en daaden van Theodorus de Kock.

Match: Partial (No exact match found)

Duyts antwoord op sekeren Latynsen brief van Adriaen van Wyck [...] aen den autheur van [...] Diotrephes.

Match: Partial (No exact match found)

Redenen van de absentie van Jacobus Nagel, door de heeren borgemeesteren der stadt Nymegen geciteert zynde by edict

Match: Partial (No exact match found)

Redenen van de absentie van Johan van Halsenbergh, door de heeren borgemeesteren deser stadt Nymegen geciteert sijnde by edict

Match: Partial (No exact match found)

Opregt ende waerachtig berigt, ten dienste van de geswoore gemeente [...] der stadt Arnhem.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van de heeren gedeputeerden te velde, rec. den 22. augusti 1705

Match: Partial (No exact match found)