Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1708]' returned 125 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Wonderlyke prognosticatie ofte voorzegginge, wat in dit jaar 1708. zal voorvallen.

Match: Partial (No exact match found)

Het oude en ware middel om de vloot spoedig te bemannen: en den roem der Engelsche wapenen [...] te herstellen.

Match: Partial (No exact match found)

Wonderlyke prognosticatie ofte voorsegginge, wat in dit jaar 1708. zal voorvallen.

Match: Partial (No exact match found)

Missiven van den heere Hertogh van Marlborough en de Heeren Gedeputeerden te velde, geschreven aen haer Hoogh Mog

Match: Partial (No exact match found)

Missive Van de Heeren Gedeputeerden Te Velde

Match: Partial (No exact match found)

Extract uit de notulen van de edele mogende heeren Staaten van Zeelandt

Match: Partial (No exact match found)

Stukken betreffende de eedstaving aan den stadhouder van Stad en lande

Match: Partial (No exact match found)

Geextraheert uyt het resolutie-boeck der ... Staten van Vrieslandt

Match: Partial (No exact match found)

Extract uyt het Ommelandere resolutie-boek

Match: Partial (No exact match found)