Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1712]' returned 88 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Memorie van haar hoogheit, mevrouwe de princ

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak der hartoginne van Shrewsbury, aan Lodewyk den XIV

Match: Partial (No exact match found)

Ondankbaarheid van Brittanje, Ontdekt en Vertoont

Match: Partial (No exact match found)

Engelant, tusschen twee stoelen in de as

Match: Partial (No exact match found)

Triomf-wagen voor Ormond

Match: Partial (No exact match found)

Triomfwagen voor Ormont

Match: Partial (No exact match found)

Distelbloem aan de Eerekroon voor Brittanje

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten, op het schielijk overlijden der dry dolphijnen eerbiediglijken Uitrecht aangeboden.

Match: Partial (No exact match found)

Eerkroon voor Brittanje

Match: Partial (No exact match found)

Ruyme |maat met vals gewigt.

Match: Partial (No exact match found)

Duynkerken |gestoffeert verhuurt op voorwaarde van goede betaling

Match: Partial (No exact match found)

Altemaal |of niet met al.

Match: Partial (No exact match found)

Tweede zend-brief voor pater Gisbertus Lievermans [...] over de tegenwoordige geschillen.

Match: Partial (No exact match found)

Zend-brief voor pater Gisbertus Lievermans [...] over de tegenwoordige geschillen.

Match: Partial (No exact match found)

Aen |de Haegsche en Amsterdamsche valsche nieuwskramers

Match: Partial (No exact match found)

Gesprek tusschen een boer en een harmiaansch student

Match: Partial (No exact match found)

Christelyke heilwensch aan de remonstrantsche gemeente te Rotterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Op het Arminiaansch hanekot te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Vrage

Match: Partial (No exact match found)

Twee brieven van eenige kerkelyke geschillen, rakende de leere, godsdienst, en order der protestantsche kerk [...] binnen Wesel.

Match: Partial (No exact match found)

Edele Mog. Heren en veel Eerw. Mede-Broederen

Match: Partial (No exact match found)

De korte en nodige verantwoording, op de lasteringen, van den lasteraar Jan van Gysen, en den faam-roover Jakobus van Egmond.

Match: Partial (No exact match found)

Het misbruik der Nederduitsche dichtkunst

Match: Partial (No exact match found)