Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1725]' returned 48 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Kort geding tegen die priesters [...] die hier te lande onder de roomscatholyke ingesetenen de onrust stooken.

Match: Partial (No exact match found)

Samenspraak tusschen goede vrienden over iemants onreghtsinnigheyt.

Match: Partial (No exact match found)

Copie. Memorie van Gysbert van Rietvelt, baljuw [...] te Giese Nieukerk, aan de eerw. classis van Zuyd-Holland

Match: Partial (No exact match found)

Eeuwtriomf ter vierde inwydings-feest van Leidens hooge-schoole.

Match: Partial (No exact match found)

Gezang, op het derde vyftig jarige jubelfeest, van de stichting der Leidsche akademie.

Match: Partial (No exact match found)

Reden-voeringen |over een project om Woerden te versterken.

Match: Partial (No exact match found)

Gezang, op het derde vyftig jarige jubelfeest, van de stichting der Leidsche akademie.

Match: Partial (No exact match found)