Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1735]' returned 47 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Kort verhaal van den handel en wandel [...] van Jacobus van Hoorn, oudtsten gilde-broeder van't wynkoopers gildt [...] tot Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Het leven en den uitgang van wylen Jacobus Peregrinus.

Match: Partial (No exact match found)

De levensschetse van den eerwaerden [...] Joh. Doesburgh J.F.

Match: Partial (No exact match found)

Bericht aen zyn doorluchtigste hoogheit den heere Willem Karel Hendrik Friso.

Match: Partial (No exact match found)

De ontdekte wolf in den pot, ofte Historische saamenspraak van een predikant met een christen [...] over de gereformeerde religie.

Match: Partial (No exact match found)

Harderlyke brief van den [...] aertsbisschop *** aen alle [...] katholyken van't aertsbisdom van Utregt.

Match: Partial (No exact match found)

Op den gruwzaemen stormwind, in loumaend des jaers 1735.

Match: Partial (No exact match found)

Godts dreigendt oordeel over Nederlandt. Aan deszelfs inwoonders ter verootmoediging voorgestelt.

Match: Partial (No exact match found)

De Bataafsche vryheid, en tirannye der graven en stadhouders; nagespoord in de oude regtspleegingen en wetten in de Nederlanden gebruikelyk

Match: Partial (No exact match found)