Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1775]' returned 83 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan Luther.

Match: Partial (No exact match found)

De kerk van Nederland ter gelegenheid van de verbetering der psalmberijminge tot heilige blijdschap [...] opgewekt.

Match: Partial (No exact match found)

Waaragtig verhaal van het geene omtrent het hoogleeraars ambt van mr. Fred. Adolf van der Marck in [...] Groningen [...] is voorgevallen.

Match: Partial (No exact match found)

Bijschrift op de afbeelding van Johan van der Does, voorstander der Leydsche vrijheid

Match: Partial (No exact match found)

Op het tweede eeuwgetijde der vermaerde Leydsche Hoogeschoole

Match: Partial (No exact match found)

Naauwkeurige beschryving van de plechtigheden te Leiden, ..

Match: Partial (No exact match found)

Beschryving der plegtigheden by het tweede eeuwfeest van de Leydsche Akademie

Match: Partial (No exact match found)

De Bekkeriaansche dooling op eene geheel nieuwe wyze, dat is, proefondervindelyk, wederlegd.

Match: Partial (No exact match found)

De Bekkeriaansche dooling op eene geheel nieuwe wyze, dat is, proefondervindelyk, wederlegd

Match: Partial (No exact match found)

Nieuwe roê voor Leidze billen, om hun stoutheid wat te stillen

Match: Partial (No exact match found)

Feest-zang ter gedachtenisse van Leydens beleg en ontzet.

Match: Partial (No exact match found)

Slotzang der leerreden van ds. Adrianus van Assendelft, op den feestdag van Leidens ontzet

Match: Partial (No exact match found)

Het boek Anonymi, genaamt Deutero jubilon

Match: Partial (No exact match found)