Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1781]' returned 497 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De verloste Hollander, of de gedwongen dog

Match: Partial (No exact match found)

De post van den Neder-Rhijn

Match: Partial (No exact match found)

Dankzegging, aan mijne gewapende landgenooten [...] in drie zangen.

Match: Partial (No exact match found)

Brieven van hunne Excellenties de Heeren Jonathan Trumbull, en William Livingston, ... aan Johan Derk Baron van der Capellen, ...

Match: Partial (No exact match found)

Navolging van mr. J.H. Hoeuffts eerdicht voor den dapperen kapitein Gerard Oorthuis

Match: Partial (No exact match found)

Navolging van mr. J.H. Hoeuffts eerdicht voor den dapperen kapitein Gerard Oorthuis

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan Willem de Vde erfstadhouder &c. &c. &c.

Match: Partial (No exact match found)

Op de afbeelding van den weledelen gestrengen heer Geerardus Oorthuys, kapitein ter zee

Match: Partial (No exact match found)

Zeedige beschouwing van den teegenswoordigen toestand der republicq.

Match: Partial (No exact match found)

Translaat van de geheime missive van sir Hyde Parker, by zyn relaas ingesloten

Match: Partial (No exact match found)

Op de bloedige zege, door de Nederlandsche op de Engelsche vloot bevochten, den 5en van Oogst-maand 1781.

Match: Partial (No exact match found)