Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1782]' returned 446 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Antwoord van Byland aan de heeren Staaten en bekentenis van zyne hoogheid de prins van Oranje

Match: Partial (No exact match found)

Zamenspraak tusschen de Haagsche Louw en Krelis

Match: Partial (No exact match found)

Wat is de paus?

Match: Partial (No exact match found)

Gods bijzondere vertegenwoordiging in onze kerken, door de inwijding.

Match: Partial (No exact match found)

Missive over den aart en oorsprong der drosten- en andere diensten in Overrijssel[!] [...] geschreeven aan Johan Derk baron van der Capellen tot den Pol, en door zijn hoog welgebooren aan het publiek medegedeeld.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan de burgers, boeren, en verder in- en opgezetenen van Overyssel. By gelegenheid van het teekenen [...] hunner requesten.

Match: Partial (No exact match found)

Kenschetz |der Friesche premiers, of De laagheid der heerszucht.

Match: Partial (No exact match found)

Onderzoek over de vryheid, van zyne gevoelens mede te deelen

Match: Partial (No exact match found)

Vertoog over de Friesche stadsregeeringen, of zogenaamde premiers.

Match: Partial (No exact match found)

Twee brieven aan den hooggeleerden heer Petrus Camper.

Match: Partial (No exact match found)

Het boek der losbollen, of De daaden der binnelandsche kapers

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg en slot op het kamerspel Het Haarlemmer meer in rouw

Match: Partial (No exact match found)

Brief uit Wenterswyk, aan een vriend te Groningen, bevattende verscheidene byzonderheden rakende de provintie van Gelderland.

Match: Partial (No exact match found)

Haagsch |adres. zoo als 'tzelve in de Nieuwe Doelen ter teekening legt

Match: Partial (No exact match found)

Vraag aan Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Het gedrag der drie heeren Amsterdamsche gedeputeerdens onderzogt.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de heeren Dedel Graafland, Deutz en Van Goes

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking aan de Brielsche burgery. Lierzang

Match: Partial (No exact match found)

De inwooners van Amsteldam, aan de voeten van hunne nieuw verkoozene regenten.

Match: Partial (No exact match found)

Het gedrag van Israël en Rehabeam, ten spiegel van volk en vorst. Leerrede over 1 Kon. XII: 3b-20a.

Match: Partial (No exact match found)

Het gedrag van Israël en Rehabeam, ten spiegel van volk en vorst. Leerrede over 1 Kon. XII: 3b-20a.

Match: Partial (No exact match found)

Brief over de waere oorzaek van 'slands ongeval

Match: Partial (No exact match found)

De gehoonde prins, in zyn hof-zaal

Match: Partial (No exact match found)

De waarde der vryheid en der geheiligde burgerlyke rechten voor Neêrlands inwoonderen.

Match: Partial (No exact match found)

Brief over de waere oorzaek van 'slands ongeval

Match: Partial (No exact match found)

Het repriment, of de verstoorde baas, aan zyn eerste of meesters knecht

Match: Partial (No exact match found)

De tot rekenschap gevorderde comptoir knegt. Toneelspel

Match: Partial (No exact match found)

Publicatie

Match: Partial (No exact match found)

De advocaet van Frank de Vry; schryver der Orangeboomen. Voor de vierschaar der rede. Pleidooi van andwoord

Match: Partial (No exact match found)

Het vervolg op De Oranje boomen ontmaskert

Match: Partial (No exact match found)