Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1786]' returned 305 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Bewys van de intrigues van vreemde ministers, om invloet op de zaak van de Republiek te bekoomen.

Match: Partial (No exact match found)

Amsterdamsche ruiters

Match: Partial (No exact match found)

Aan Utrechts goede burgery. Waarde meedeburgers!

Match: Partial (No exact match found)

Aan Utrechts braave burgery! Grootmoedige-medeburgers!

Match: Partial (No exact match found)

'[De tyd zal 't leeren; : een dichtstukje, aan alle vaderlanders]'

Match: Partial (No exact match found)

De patriot op zijn sterfbed

Match: Partial (No exact match found)

'Iets voor Schiedam; Juny 1786'

Match: Partial (No exact match found)

Copia eens briefs van een heer te Utrecht aan zyn vriend te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Aan Willem den Geweldenaar, ten nutte der Hollandsche natie

Match: Partial (No exact match found)

De Orange pap-eeters

Match: Partial (No exact match found)

De Batavier aan Willem den Geweldenaar

Match: Partial (No exact match found)

Staatkundige fabelen en vertellingen. : Eerste stukje

Match: Partial (No exact match found)

De Nederlandsche spectator met de bril

Match: Partial (No exact match found)

Adres van de burgers der stad Leeuwarden, aan de ... Staaten van Vriesland

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den besten en belanghebbenden burger, in Groningen

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord op de briev van Benjamin aan den besten en belanghebbenden burger in Groningen

Match: Partial (No exact match found)

Het landverraad ontmaskerd

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsch lied voor de grootmoedige burgery van Zwolle

Match: Partial (No exact match found)