Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1787, Place: Amsterdam]' returned 43 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Voorlopig berigt van mr. Everhard Herman Putman, burgemeester der stad Deventer

Match: Partial (No exact match found)

Proeve eener verhandeling over de natuur en uitnemendheid der herstelde regeeringswyze van den Nederlandsche republiek.

Match: Partial (No exact match found)

Gelukwensching aan zyne doorluchtige hoogheid Willem den Vden [...] in alle zyne hooge waardigheden, herstelt.

Match: Partial (No exact match found)

Extract uit eenen particulieren brief van Amsterdam, den 27. february 1787

Match: Partial (No exact match found)

De zegepraal van Amstels burgeren, over de dwinglandy [...]. Eerste tijdvak

Match: Partial (No exact match found)

Toejuiching aan het tweede detachement Amsterdamsche burgeren, vrywillig uitgetrokken ter bescherming van Muyden.

Match: Partial (No exact match found)

Ode aan Amstels burgerij. Uitgesproken, na de plechtige voorstelling van [...] A. Valentijn, als kapitein der burger-compagnie.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den wel-edelen groot achtbaaren heere Henrik Hooft Danielsz. wegens den 26 february 1787.

Match: Partial (No exact match found)

Kort begrip van de verbetering der Amsterdamsche regeerings-form.

Match: Partial (No exact match found)

Copia, der teekenaars, op het dank-adres

Match: Partial (No exact match found)

De tegenwoordige staat van het landschap Drenthe ontmaskerd

Match: Partial (No exact match found)

Belydenis van een aristocraat

Match: Partial (No exact match found)

Vrije gedachten over den toestand [...] mijns verdrukten vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

De vrijheid der drukpers.

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen over het aanstellen van regenten, in een vry gemeenebest

Match: Partial (No exact match found)

Wijsheid, de zuil der vrijheid, in vier zangen.

Match: Partial (No exact match found)

Myne welmeenende gedachten over den dank-, vast- en bededags-brief, mede gedeelt aan elk in dit vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

Aandacht over myn vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Vrye kenschetse der twee hoofdpartyen in de onderhandeling tusschen den heer grave van Goertz, en den heer De Rayneval.

Match: Partial (No exact match found)