Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1787, Place: Hague]' returned 31 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Gedenkschrift ter huldiging van de oprechte vaderlandsche societeiten:

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen over de burgerlyke volks vryheid

Match: Partial (No exact match found)

Neerlands verlossing

Match: Partial (No exact match found)

De hoop des lands. Den 24. van oogstmaand 1787.

Match: Partial (No exact match found)

Lycidas, ter verjaarfeest van Hare Koningklyke Hoogheid: MDCCLXXXVII

Match: Partial (No exact match found)

Wilhelmina de vredelievende. Veldgesprek.

Match: Partial (No exact match found)

Wilhelmina de vredelievende. Veldgesprek.

Match: Partial (No exact match found)

Louïza, herdersgesprek, tusschen Vredelief en Trouwhart.

Match: Partial (No exact match found)

Aan zyne doorluchtigste hoogheid Willem de Vyfde [...] by hoogstdesselfs terugkomst in 'sGravenhage.

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche |missives van een Leidsch heer! Aan zyn vriend in Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Waarmond en Trouwhart, veldgesprek. Op den gezegenden verjaardag van [...] Willem, Geörge, Fredrik.

Match: Partial (No exact match found)

Dicht-offer, aan zyne doorluchtigste hoogheid Willem den Geduldigen. Op den 8ste maart, 1787.

Match: Partial (No exact match found)

Mijne overdenking; bij gelegenheid van het declaratoir, in de Delfsche kourant, van den 13 van herfstmaand, 1787.

Match: Partial (No exact match found)

De juichende Haagsche kerkbruid, aan haaren hemelbruidegom, den [...] heere Daniel Albert Reguleth [...] toegewijd.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Amsteldamsche burgers. Op den zesentwintigsten february. MDCCLXXXVII.

Match: Partial (No exact match found)