Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1787]' returned 357 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Advis van burgemeester G.W. van Marle uitgebragt in de vergadering van den magistraat der stad Zwolle op den 23 january 1787

Match: Partial (No exact match found)

Aan myne hervormde medeburgers te Zegwaard en Zoetermeer, by de inwyding van hunne nieuwe kerk.

Match: Partial (No exact match found)

Tyding van Utrecht, den 10 mey 1787

Match: Partial (No exact match found)

Tweede tyding uit Utrecht. den 10 mey. 1787. met de lyst van het veroverde

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Nadere tyding uit Utrecht, den 11 mey, 1787

Match: Partial (No exact match found)

Extract uit een brief gedateert Utrecht, den 11 may 1787

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een heer uit Vianen aan de vaderlandsche societeit, inhoudende een echt verhaal van het geen om en by Utrecht is voorgevallen.

Match: Partial (No exact match found)

Plechtige dankstond wegens de verlossing van Utrecht [...] met eene leerreden hier toe betreklyk.

Match: Partial (No exact match found)

Afscheid aan Amersfoort.

Match: Partial (No exact match found)

Publicatie.

Match: Partial (No exact match found)

Voorlopig berigt van mr. Everhard Herman Putman, burgemeester der stad Deventer

Match: Partial (No exact match found)

Copy van een echte brief uit Utrecht, den 10 May 's morgens, ten 7 uuren

Match: Partial (No exact match found)

Extract uit twee missiven van Middelburg

Match: Partial (No exact match found)

De hoop des lands. Den 24. van oogstmaand 1787.

Match: Partial (No exact match found)

Den vierentwintigsten van oogstmaand. MDCC.LXXXVII.

Match: Partial (No exact match found)

Lycidas, ter verjaarfeest van Hare Koningklyke Hoogheid: MDCCLXXXVII

Match: Partial (No exact match found)

Den zeevenden van oogstmaand. MDCC.LXXXVII.

Match: Partial (No exact match found)

Wilhelmina de vredelievende. Veldgesprek.

Match: Partial (No exact match found)

Wilhelmina de vredelievende. Veldgesprek.

Match: Partial (No exact match found)

Heilwensch |aan haare koninglyke hoogheid Frederica Sophia Wilhelmina, prinsesse van Oranje en Nassau

Match: Partial (No exact match found)

De vrye maagd van Nederland klaagende dog teffens triumpheerende.

Match: Partial (No exact match found)

Proeve eener verhandeling over de natuur en uitnemendheid der herstelde regeeringswyze van den Nederlandsche republiek.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan mijne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Louïza, herdersgesprek, tusschen Vredelief en Trouwhart.

Match: Partial (No exact match found)

Het gevoelen van de leden van het gezelschap: de vijf V.V.V.V.V. Vriendenzang.

Match: Partial (No exact match found)

Oranje-Boven

Match: Partial (No exact match found)

Aanmoediging aan myne medevaderlanders.

Match: Partial (No exact match found)

Willem de V. aan het volk van Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Op de gelukkige herstelling der zaaken in Nederland, in september 1787.

Match: Partial (No exact match found)

De oude constitutie herstelt

Match: Partial (No exact match found)

Glorie-zang! Op de blyde herstelling van [...] Willem de Vyfde

Match: Partial (No exact match found)

De eerstelingen, der Katwyksche haring-visschery aan den dierbaeren prins Willem de Vyfde [...]. In het heuglyk jaar [...] 1787 [...] gulhartig aangeboden.

Match: Partial (No exact match found)

Aan zyne doorluchtigste hoogheid. Willem de Vyfde.

Match: Partial (No exact match found)

Gelukwensching aan zyne doorluchtige hoogheid Willem den Vden [...] in alle zyne hooge waardigheden, herstelt.

Match: Partial (No exact match found)

Aan zyne doorluchtigste hoogheid Willem de Vyfde [...] by hoogstdesselfs terugkomst in 'sGravenhage.

Match: Partial (No exact match found)

Nader declaratoir.

Match: Partial (No exact match found)

Waarschouwing. Wy Carel, Regeerende Hertog van Brunswyck en Lunenburg ...aan alle de inwoonders van Overyssel; Salut ..

Match: Partial (No exact match found)