Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1787]' returned 357 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Advis van burgemeester G.W. van Marle uitgebragt in de vergadering van den magistraat der stad Zwolle op den 23 january 1787

Match: Partial (No exact match found)

Aan myne hervormde medeburgers te Zegwaard en Zoetermeer, by de inwyding van hunne nieuwe kerk.

Match: Partial (No exact match found)

Tyding van Utrecht, den 10 mey 1787

Match: Partial (No exact match found)

Tweede tyding uit Utrecht. den 10 mey. 1787. met de lyst van het veroverde

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Nadere tyding uit Utrecht, den 11 mey, 1787

Match: Partial (No exact match found)

Extract uit een brief gedateert Utrecht, den 11 may 1787

Match: Partial (No exact match found)

Brief van een heer uit Vianen aan de vaderlandsche societeit, inhoudende een echt verhaal van het geen om en by Utrecht is voorgevallen.

Match: Partial (No exact match found)

Plechtige dankstond wegens de verlossing van Utrecht [...] met eene leerreden hier toe betreklyk.

Match: Partial (No exact match found)

Afscheid aan Amersfoort.

Match: Partial (No exact match found)

Publicatie.

Match: Partial (No exact match found)

Voorlopig berigt van mr. Everhard Herman Putman, burgemeester der stad Deventer

Match: Partial (No exact match found)

Copy van een echte brief uit Utrecht, den 10 May 's morgens, ten 7 uuren

Match: Partial (No exact match found)

Extract uit twee missiven van Middelburg

Match: Partial (No exact match found)