Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1791]' returned 74 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Iets, van Calvyns-zoon, aan iets, betreffende de beruchte voorrede van den hoogleeraar B. Broes,

Match: Partial (No exact match found)

Begeerde schae-vergoeding ...

Match: Partial (No exact match found)

Bijdragen tot de geschiedenis der omwenteling in 1787

Match: Partial (No exact match found)

De Fransche Demosthenes, of Mirabeau in de Eliseesche velden : toneelspel in een bedrijf en in ondicht

Match: Partial (No exact match found)

De middag der Fransche vrijheid of de vreez voor de Parijsche lantaarn : blijspel in vier bedrijven

Match: Partial (No exact match found)

Extract van een zonderling advertentie in dato 31 December 1790 ..

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den schryver van de Konst- en Letter-bode

Match: Partial (No exact match found)

Bundel van bewysstukken, dienende tot bestraffing der logentaal van den heer C.L. van Beyma.

Match: Partial (No exact match found)

Schakeeringe van eenige vaerzen, by plechtige gelegenheden, in den heetsten tyd der jongste beroertens, en meerendeels in [...] 1786.

Match: Partial (No exact match found)

Eenige |aanmerkinge en weerklanken, op de verjaars-zangen, aan vader Hooft

Match: Partial (No exact match found)

Aen de Leydsche burgers, op den 3den october.

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang ter gelegenheid, van de vijf-en-twintig jaarige regeering van zijne doorluchtigste hoogheid Willem de Vyfde.

Match: Partial (No exact match found)

Den VIII maart MDCCXCI. Neerlandsch en Oranje's denk-dag. Lier-zang.

Match: Partial (No exact match found)

Vreugdezang.

Match: Partial (No exact match found)

Schets der eerste leerrede, voor de herstelde luthersche gemeente te Amsteldam.

Match: Partial (No exact match found)