Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1791]' returned 74 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Bundel van bewysstukken, dienende tot bestraffing der logentaal van den heer C.L. van Beyma.

Match: Partial (No exact match found)

Schakeeringe van eenige vaerzen, by plechtige gelegenheden, in den heetsten tyd der jongste beroertens, en meerendeels in [...] 1786.

Match: Partial (No exact match found)

Eenige |aanmerkinge en weerklanken, op de verjaars-zangen, aan vader Hooft

Match: Partial (No exact match found)

Aen de Leydsche burgers, op den 3den october.

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang ter gelegenheid, van de vijf-en-twintig jaarige regeering van zijne doorluchtigste hoogheid Willem de Vyfde.

Match: Partial (No exact match found)

Den VIII maart MDCCXCI. Neerlandsch en Oranje's denk-dag. Lier-zang.

Match: Partial (No exact match found)

Vreugdezang.

Match: Partial (No exact match found)