Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1793]' returned 183 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Manifest.

Match: Partial (No exact match found)

Dank-rede, over de wederinneeming der keurvorstelijke residentie-stad Mentz, door [...] den koning van Pruissen.

Match: Partial (No exact match found)

Het Geleide van de Koninginne Maria Antoinetta na de Gerechtsplaats

Match: Partial (No exact match found)

Aan Frankrijk. Lierzang.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de jacobynen

Match: Partial (No exact match found)

Medegedeelden |brief van een uitgeweeken Bataaf, in dienst der Fransche republiek.

Match: Partial (No exact match found)

LVDoVICVs XVI MortVVs InnoCens

Match: Partial (No exact match found)

[Testament van Lodewyk XVI

Match: Partial (No exact match found)

Andwoord op het werk van den heer Thomas Paine, getyteld Rechten van de mensch.

Match: Partial (No exact match found)

Wat behooren adel en grooten thans te doen?

Match: Partial (No exact match found)

Vrijhart aan het volk van Nederland over de waare constitutie

Match: Partial (No exact match found)

De égaliteit

Match: Partial (No exact match found)

Bydraagen

Match: Partial (No exact match found)

De Staaten van Holland en Westvriesland.

Match: Partial (No exact match found)

Redenvoering en gebed, uitgesproken in de Waalsche kerk, te Amsteldam, den 27 maart 1793.

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering en gebed, uitgesproken in de Fransche kerk te Amsteldam, den 27 maart 1793.

Match: Partial (No exact match found)

Dankzegging aan God voor Neerlands redding of Redevoering en gebed uitgesprooken in de Fransche kerk te Amsteldam [...] den 27 maart 1793.

Match: Partial (No exact match found)

Dumouriez, aan het volk van Holland. Over het heil in de gevolgen hunner bedestonden

Match: Partial (No exact match found)

Na den biddag. 1793

Match: Partial (No exact match found)

Zes bedestonden gehouden in het jaar 1793.

Match: Partial (No exact match found)

Lier-zang. Op de verlating der Fransche-troepen, uit [...] Breda

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang aan mijne landgenooten, in den oorlog van het jaar 1793.

Match: Partial (No exact match found)

Een woord op zijn tijd, bij gelegenheid van den aanstaanden bededag.

Match: Partial (No exact match found)

Een nieuw lied. Op den ouwerwetsen trant voor alle braave vaderlanders

Match: Partial (No exact match found)

Geertruidenberg belegerd, ingenoomen en weder verlost [...] gevierd in eene plegtige leerreden, op den algemeenen dankdag.

Match: Partial (No exact match found)

Krygslied |der Bataven

Match: Partial (No exact match found)

Liederen voor de Nederlandsche krijgsbenden.

Match: Partial (No exact match found)

Proeve over het Hollandsch leger.

Match: Partial (No exact match found)

Vrankrijks |buitenspoorigheden tot de dood van Lodewyk XVI

Match: Partial (No exact match found)

God, Oranje en 't gunstvolk.

Match: Partial (No exact match found)

De eenige |courant zonder naam, en zonder vervolg

Match: Partial (No exact match found)

Belanglooze |raadgeving aan myne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Belanglooze raadgeeving aan myne landgenooten.

Match: Partial (No exact match found)

Aan myne waarde landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang voor het vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering in de Nationale Conventie.

Match: Partial (No exact match found)

Parys, den 1 Mey, het vierde jaar der gevloekte Fransche gruwelen.

Match: Partial (No exact match found)