Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1794, Subject: History (Netherlands) - Period documents]' returned 45 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Vaderlandsche |bemoedigingen, in den tegenwoordigen tyd

Match: Partial (No exact match found)

Antwoord op eenen naamloozen brief aan het volk van Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Relaas van het voorgevallene by de armée van den staat

Match: Partial (No exact match found)

Extract uit een' brief van Nymegen, van den 12. november 1794

Match: Partial (No exact match found)

[Verklaring van Hendrik Frans van Winter dat hij om gezondheidsredenen ontslag neemt als lid van de vroedschap van Leiden

Match: Partial (No exact match found)

Verhaal van het gebeurde tusschen den heere S. van Schaak, med. stud. en den heere L.E. van de Graaff, major.

Match: Partial (No exact match found)

Onzijdig verhaal wegens de belegering van 'sHertogenbosch door de Franschen.

Match: Partial (No exact match found)

Verhaal van het gebeurde tusschen den heere S. van Schaak, med. stud. en den heere L.E. van de Graaff, major.

Match: Partial (No exact match found)

Junius Batavus aan den gewezen burgemeester [...] der stad Leiden, Pieter Jan Marcus

Match: Partial (No exact match found)

[Verklaring van Pieter Jan Marcus over zijn redenen om ontslag te nemen als burgemeester van Leiden

Match: Partial (No exact match found)

Den XVII |october MDCCLXXXXIV, een woord op zyn pas

Match: Partial (No exact match found)

Acte |van berouw, voor de requestranten van den 14 october 1794

Match: Partial (No exact match found)

Bericht van Jan Krol [...] thans schoolmeester binnen de stad Dordrecht: aan het publicq

Match: Partial (No exact match found)

Bericht van Jan Krol [...] thans schoolmeester binnen de stad Dordrecht: aan het publicq

Match: Partial (No exact match found)

Memorie aan hun edel mogenden, de heeren Staaten van Groningen en Ommelanden.

Match: Partial (No exact match found)

Welmeendende |en hartgrondige raad, aan alle ingezetenen van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking aan myne meedeburgers

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Batavieren

Match: Partial (No exact match found)

Vrije gedachten over de opvoeding van het menschdom

Match: Partial (No exact match found)