Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1794, Place: Amsterdam]' returned 30 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Bataavs-gezang aan een gezelschap Jacobynen, by gelegenheid van het houden eener maaltyd

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche |bemoedigingen, in den tegenwoordigen tyd

Match: Partial (No exact match found)

Twee leerredenen, uitgesprooken te Dronrijp [...] op den algemeenen dank-, vast- en bededag, den 13.den februarij 1793.

Match: Partial (No exact match found)

De voordeelen van den oorlog en de gevaaren van de vreeden, in het tegenswoordige tydsgewrigt. Leerreeden [...] over psalm XCIV: 12-23.

Match: Partial (No exact match found)

Onzijdig verhaal wegens de belegering van 'sHertogenbosch door de Franschen.

Match: Partial (No exact match found)

Notificatie. Burgemeesteren en regeerders der stad Amsterdam enz

Match: Partial (No exact match found)

Iets ter nagedachtenis van Pieter Nieuwland.

Match: Partial (No exact match found)

Notificatie. Burgemeesteren en regeerders der stad Amsterdam enz

Match: Partial (No exact match found)

Ter verjaaringe van de burgervader Henrik Hooft, Danielsz. oud 78 jaaren

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling over de gelijkheid der menschen, als het oorspronglijke richtsnoer voor 'smenschen handelingen.

Match: Partial (No exact match found)

De dood van Maria Elizabeth Capet, treurzang

Match: Partial (No exact match found)

Rapport van de Committées van algemeen welzyn en van wetgeeving, over den staat van Frankryk.

Match: Partial (No exact match found)