Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1798]' returned 67 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

[Verslag van het afscheidsmaal van de afgetreden raad van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

[Aansporing tot het kiezen van betrouwbare representanten

Match: Partial (No exact match found)

Wysgeerige beschouwing over de representative regeeringe, ter beoordeeling over de aanstaande bataafsche constitutie.

Match: Partial (No exact match found)

Memorie van mr. Johan Luzac, tot betoog der onschendbaarheid en onherroepelijkheid van't decreet van 20. maart 1797

Match: Partial (No exact match found)

Echt berigt per expresse heeden morgen vroeg uit den Haag ontfangen

Match: Partial (No exact match found)

Authentique bylagen tot de gebeurenissen, van den 12 juny 1798.

Match: Partial (No exact match found)

Authentique bylagen tot de gebeurenissen van den 12. junij 1798

Match: Partial (No exact match found)