Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1799]' returned 59 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De kerkenraad der Nederduitsche hervormde gemeente in Groningen aan de leden tot haar genootschap behorende ..

Match: Partial (No exact match found)

Gods grotelijks gedugte water-roede, aandagtig beschouwd, en bij gelegenheid der onlangs gebeurde overstromingen ...

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak by de viering van het nationale feest, gedaan in Groningen den 19 Dec. 1799

Match: Partial (No exact match found)

Gods vrymagtig oppergebied over de watervloeden, of Leerrede over Psalm XXIX. vs. 10a.

Match: Partial (No exact match found)

Alle redelijk geloof aan God en Jesus van den blaam van zotternij vrijgepleit; in een vriendelijken brief aan Jan van der Wijck.

Match: Partial (No exact match found)

Gelykheid, vryheid

Match: Partial (No exact match found)

Gelykheid, vryheid

Match: Partial (No exact match found)

Gelykheid, vryheid

Match: Partial (No exact match found)

Vryheid, gelykheid

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering, ter gelegenheid van de plegtige promotie van de leerlingen der stads armen-schoolen

Match: Partial (No exact match found)

Rechtmatige en vrymoedige gedagten.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het vaderland, ter gelegenheid van den aftogt der Engelsche en Russische legers. 1799.

Match: Partial (No exact match found)

Hymne voor de Bataven. Wyze: Marseilliaansche marsch

Match: Partial (No exact match found)

Aen de Bataeven, bij den inval der Britten.

Match: Partial (No exact match found)

De nieuwe poerum courant

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak van den burger G:C:C: Vatebender

Match: Partial (No exact match found)

Bydragen tot de algemene zaken van de marine.

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne landgenooten, bij het afsterven van ... Willem George Fredrik, prins van Orange, en Nassau ... binnen Padua, den 6 januarij, 1799

Match: Partial (No exact match found)

Neopolem Buonaparte.

Match: Partial (No exact match found)

Voorstelling dat het jaar 1800, (en niet het jaar 1801) het begin der negentiende eeuw is of moet zyn.

Match: Partial (No exact match found)

Dag-verhaal |wegens de landing der Engelsche en Russische troupen

Match: Partial (No exact match found)

Geschied- en krijgskundige gebeurdnissen van de landing der Engelschen en Russen gedurende den veldtogt in Noord-Holland.

Match: Partial (No exact match found)

Proclamatie van Prins Willem V. 28 July 1799

Match: Partial (No exact match found)