Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1800]' returned 40 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Beschouwing van het adres der commissie van geneeskundig toevoorzicht, nopens de brochure, uitgegeeven door Jan de Bree.

Match: Partial (No exact match found)

Nadenking van eenen staatsman weegens zijn ministerie in Holland.

Match: Partial (No exact match found)

Nadenking van eenen staatsman weegens zijn ministerie in Holland.

Match: Partial (No exact match found)

Requesten van mr. Everard Jacob van Roijen [...]. Aan de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Ligchaam des Bataafschen volks

Match: Partial (No exact match found)

Redevoeringen op het feest van den 19den van wintermaand 1799. In naam van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, te Amsterdam gedaan.

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering bij gelegenheid der viering van het nationaal feest op 19 december 1799, het vijfde jaar der Bataafsche Vrijheid

Match: Partial (No exact match found)