Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1805]' returned 36 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Oproeping van alle regeringen, magistraats-personen en artzen, met opzigt der maatregelen tegen de geele koorts te beramen

Match: Partial (No exact match found)

Onderzoek naar de redenen en gronden der geruchten, onlangs aangaande 's lands effecten verspreid

Match: Partial (No exact match found)

Onderzoek, of eene verdubbeling der gewoone lasten tot bestryding van het te kort, over den jaare 1805, verkieslyk is

Match: Partial (No exact match found)

Onderzoek, of eene verdubbeling der gewoone lasten tot bestryding van het te kort over den jare 1805 verkieslyk is

Match: Partial (No exact match found)

Over de Armoede en Bedelaary, met betrekkinge tot de provintie van Zeeland en byzonder tot de stad Goes en eiland van Zuid-Beveland

Match: Partial (No exact match found)

Enige aanmerkingen op de Verhandeling over de Nederduitsche spelling van den hoogleeraar M. Siegenbeek

Match: Partial (No exact match found)

Hoofdtrekken van de nieuwe armen-inrigting in den Haag

Match: Partial (No exact match found)

De hoofdcommissie van het armen-bestuur over den Hage, aan hare stadgenoten

Match: Partial (No exact match found)

Reglement van het armenbestuur te Hamburg voor het jaar 1788

Match: Partial (No exact match found)

Over armen en derzelver bezorging

Match: Partial (No exact match found)