Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1808]' returned 32 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Het feest van de orde der unie, gevierd in Amsterdam, den XXV April MDCCCVIII

Match: Partial (No exact match found)

De gedachtenis van wijlen den heer Jacques Kuyper, lid van het Koninklyk Instituut, plegtig gevierd in de Maatschappy: Felix Meritis, den 4den November, 1808

Match: Partial (No exact match found)

Aan Ysbrand van Hamelsveld

Match: Partial (No exact match found)

Kort verhaal van Vlissingens en Zeelands ramp, in den jongstleden geduchtsten watervloed

Match: Partial (No exact match found)

Het sterven en weder levendig worden van Wilhelm Tennent, predikant in Noord-Amerika

Match: Partial (No exact match found)

Herinneringen uit eene leerrede, uitgesproken ter nagedachtenis van den wel eerw. heer B. van Weemen, den 2 october 1808

Match: Partial (No exact match found)

De dood van Lazarus, aangemerkt als een aangename en verkwikkelijke slaap

Match: Partial (No exact match found)

Vlissingen op den 15. januarij, 1808

Match: Partial (No exact match found)

Drievoudig oogslag

Match: Partial (No exact match found)

Besluit van ... Pius VII omtrent den nieuwen catechismus. Brief aan de bisschoppen van het markgraafschap van Ancona enz

Match: Partial (No exact match found)