Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1814]' returned 353 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Een Oranje-snuifje, Napoléon, door de Nederlandsche maagd aangeboden

Match: Partial (No exact match found)

De nationale kerkvergadering van Parijs, in den jare 1811

Match: Partial (No exact match found)

Wensch aan Harlingen, bij den dood van haren geliefden leeraar J.P. Wernink

Match: Partial (No exact match found)

De belofte van Jezus Christus aan Zijne kerk verheerlijkt in de wederkomst van paus Pius VII, te Rome

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede ter aanbeveling van en deelneming aan een, hier te lande, op te rigten Nederlandsch Bijbelgenootschap

Match: Partial (No exact match found)

Blijde welkomstgroet aan de gewapende Groningers, bij hunne zegepralende wederkomst van Appingedam en Delfzijl

Match: Partial (No exact match found)