Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1814]' returned 353 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Dichtstuk aan Napoleon toen hij Holland bij het Fransche rijk voegde

Match: Partial (No exact match found)

De rarekiekkas van Napoleon en zijn aanhang

Match: Partial (No exact match found)

De vereeniging van België met Holland

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking aan mijne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Het juichend Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang aan de vrijgemaakte Nederlanders

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsch vredelied

Match: Partial (No exact match found)

Aan de gedachtenis van vader Willem den eersten

Match: Partial (No exact match found)

Liederen voor en door Vrienden van Vrijheid, vaderland en Oranje

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten bij de heugelijke verlossing van Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Merkwaardige en echte berigten wegens het vertrek van Lodewijk Napoleon, voormalig koning van Holland

Match: Partial (No exact match found)

De keizerlijke droom

Match: Partial (No exact match found)

Een woordje aan Napoleon, gewezen koopman in tabak, etc., etc., etc.

Match: Partial (No exact match found)

Wanneer kan het Nederland welgaan?, of Godsdienstige overdenkingen bij de gebeurtenissen van dezen tijd

Match: Partial (No exact match found)

Aan Neêrlands volk, by het begin des belangryken jaars 1814

Match: Partial (No exact match found)