Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1815]' returned 264 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Den veld-slag van het schoon-verbond

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang aan Zijne Koninklijke Hoogheid, den heere Willem Frederik George Lodewijk, prins van Oranje, kroonprins der Nederlanden enz. enz. enz.

Match: Partial (No exact match found)

De overwinning van 18 junij 1815

Match: Partial (No exact match found)

Zegezang op den roemrijken slag van Blanmont in zomermaand 1815

Match: Partial (No exact match found)

Offer van dankbaarheid aan de redders van het vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Iets op de heuchelijke tijding van den 20 Juny 1815

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche uitboezeming bij de roemvolle zege op Napoleon

Match: Partial (No exact match found)

Nederlands behoud, in 1815

Match: Partial (No exact match found)

De slag bij Quatre-Bras

Match: Partial (No exact match found)

Hartelijke juichtoon voor onzen tedergeliefden en dapperen kroonprins

Match: Partial (No exact match found)

Neêrlands roem hersteld

Match: Partial (No exact match found)

Zegelied over de nederlaag der Franschen, op den 18 junij 1815

Match: Partial (No exact match found)

De overwinning

Match: Partial (No exact match found)

Lofzang bij de overwinning op het leger van Buonaparte, in Zomermaand 1815

Match: Partial (No exact match found)

Dank- en bid-toonen op den overwinnende slag tegen Napoleon Buonaparte, den 18 junij 1815

Match: Partial (No exact match found)

De daegen van den sestiende, seventiende en achtiende juny 1815

Match: Partial (No exact match found)

Neerlands ouden roem hersteld, op den gedenkwaardigen dag van den 18 junij 1815

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering ter godsdienstige viering der overwinning van den 18den junij 1815, uitgesproken op den 25sten junij 1815

Match: Partial (No exact match found)

Tweetal leerredenen

Match: Partial (No exact match found)

Op den slag van het Schoon Verbond, den 17 en 18 juny MDCCCXV

Match: Partial (No exact match found)

Aan Zijne K.H.H. den prins van Oranje, na den slag van den 18 junij 1815

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche zegepraal

Match: Partial (No exact match found)

De slag van Belle-Alliance, door de legers der vereenigde mogentheden gewonnen tegen Napoleon Buonaparte, den 18den junii des jaars 1815

Match: Partial (No exact match found)

Wilhelmus-lied

Match: Partial (No exact match found)

Pluksel

Match: Partial (No exact match found)

Moed en trouw

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche wapenkreet in Maart, 1815

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsch krijgslied

Match: Partial (No exact match found)

Wapenkreet

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking ten strijd, in april 1815

Match: Partial (No exact match found)

Christelijke opwekking tot heldenmoed

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche wapenkreet, in maart 1815

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking aan mijne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking aan mijne landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Nêerlands vrijheid

Match: Partial (No exact match found)

Nederlanders! Geen geloof aan Napoléon! Geen vrede met de Franschen! Te wapen! Moed!

Match: Partial (No exact match found)

Wapenkreet

Match: Partial (No exact match found)