Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1816]' returned 197 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Verhandeling over den landbouw

Match: Partial (No exact match found)

M. Westerman aan de schrijvers van het tijdschrift, De Tooneelkijker

Match: Partial (No exact match found)

Programma van de Maatschappij ter Bevordering van den Landbouw

Match: Partial (No exact match found)

Commissariaat-generaal voor de liquidatien met de Fransche kroon

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over Jezaia XXVI: 12, ter gelegenheid van het plegtig dank-uur voor de herstelling van den algemeenen vrede in Europa

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling over den geest van het Plakkaat van 31 Julij 1725, op den ophef der convooijen en licenten

Match: Partial (No exact match found)

Tegenbedenkingen of vergelijking van de registratie met het zegel

Match: Partial (No exact match found)

Berekening over de opbrengsten en prijswaarde der uitgestelde schuld van het Koningrijk der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Feest-zang bij de eerste verjaring der overwinning van Waterloo

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang bij de verjaring van den gedenkwaardigen veldslag van Waterloo

Match: Partial (No exact match found)

De vrede met Algiers

Match: Partial (No exact match found)

De slag van Algiers

Match: Partial (No exact match found)

Zegezang bij de glansrijke overwinning door de vereenigde Britsche en Nederlandsche zeemagten, op de Algerijnen behaald

Match: Partial (No exact match found)

De vrede

Match: Partial (No exact match found)

Feestzang, bij de eerste verjaring van de overwinning bij Waterloo

Match: Partial (No exact match found)

Ter eerste verjaring van den gedenkwaardigen veldslag bij Waterloo, op den 18den Junij 1815

Match: Partial (No exact match found)

Des grooten tooneelspelers Napoleon Buonaparte, afscheidsrede aan de Duitschers, na den veldslag bij La Belle Alliance

Match: Partial (No exact match found)

De zegepraal op de Algerijnen

Match: Partial (No exact match found)