Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1818]' returned 107 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Lierzang bij het derde verjaren der bataille van Waterloo

Match: Partial (No exact match found)

Beweeg-gronden tot de hereeniging onzer afgescheurde broeders met hunne oude moeder de Katholijke Kerk

Match: Partial (No exact match found)

Schriftelijke afscheidsrede aan de Hervormde Gemeente te Limmen

Match: Partial (No exact match found)

Gezangen, bij het inwijden van het herstelde orgel in de kerk der Hervormden te Delfzijl, den 30 April 1818

Match: Partial (No exact match found)

Kerkelijke redevoering ter gelegenheid der godsdienstige viering van het derde eeuwfeest der Kerkhervorming

Match: Partial (No exact match found)

Weerschrift tegen den aanval van den heer C. Brouwer, predikant te Joure, in eene leerrede over Matth. XVI, vers 18

Match: Partial (No exact match found)

De kerkhervorming beschouwd als het werk des Heeren

Match: Partial (No exact match found)

Twee leerredenen tot voorbereiding en viering van het derde eeuwfeest der kerkhervorming

Match: Partial (No exact match found)