Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1822]' returned 93 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Nieuwjaarswensch van Thomasvaar, op De bruiloft van Kloris en Roosje

Match: Partial (No exact match found)

Eerdienst, bij gelegenheid van de vijf en twintigste verjaring der oprigting van het Genootschap Christo Sacrum

Match: Partial (No exact match found)

De leer der godzaligheid, verdedigt tegen het leerstelsel der Evangelische gezangen

Match: Partial (No exact match found)

Korte beschrijving van de voornaamste lotgevallen van en door Johan Willem Vijgenboom

Match: Partial (No exact match found)

De nagedachtenis van Ewaldus Kist, plegtig gevierd in de gemeente van Zoelen, den 24sten maart 1822, met eene leerrede over Openb. XIV: 13

Match: Partial (No exact match found)

Bij het graf van den wel eerwaarden zeer geleerden heer Ewaldus Kist, (predikant te Dordrecht)

Match: Partial (No exact match found)

Bij het graf van den wel eerw. zeer geleerden heer Wilhelm Leendert Krieger, geliefd leeraar der Hervormde Gemeente in 's-Gravenhage

Match: Partial (No exact match found)