Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1825]' returned 173 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De wijze behartiging van de lessen der overstrooming, voorgesteld in eene leerrede over Hoséa XIV vs. 10a

Match: Partial (No exact match found)

De voorregten der liefdadigheid

Match: Partial (No exact match found)

Een woord ter opwekking en bemoediging, bij gelegenheid van den watervloed in Vriesland

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking tot eene godvruchtige beschouwing van den vreesselijken watersnood in sprokkelmaand ... des jaars 1825 ...

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezemingen bij den algemeenen watersnood, in februarij 1825

Match: Partial (No exact match found)

Bij den storm en watervloed op den 4 en 5 Februarij 1825

Match: Partial (No exact match found)

Watervloed

Match: Partial (No exact match found)

Opdragt aan mijne waarde stad- en landgenooten, wegens den watervloed des jaar 1825

Match: Partial (No exact match found)

Zwartsluizer ramp door den jongsten watervloed in Februarij 1825

Match: Partial (No exact match found)

Dankbetuiging van de ongelukkigen, door de watersnood van februarij 1825

Match: Partial (No exact match found)

Zang aan de Nederlanders, bij de overstroomingen

Match: Partial (No exact match found)