Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1828]' returned 85 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Het liberalismus

Match: Partial (No exact match found)

[Landgenooten!]

Match: Partial (No exact match found)

De ware gesteldheid van het Nederlandsch onderling weduwenaars-, weduwen- en begrafenisfonds, ook voor ongehuwden, onder bestuur van Valk en Spohler

Match: Partial (No exact match found)

De hedendaagsche oorlogstooneel-beschouwing

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling over de verantwoordelijkheid der ministers volgens het Nederlandsch staatsregt

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan A., over de conversie der stedelijke schuld der stad Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Een woordje tot verdediging van ons

Match: Partial (No exact match found)

Onderzoek over het gebruik van een openbaar spel, speciaal toegepast op het Rijk der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Iets over hoogescholen, de onderwijzers en het onderwijs op dezelve

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten van Jan de Schreeuwer over het hooger onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

West-Indische Maatschappij, gevestigd te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Opwekkings-redevoering, naar aanleiding van Rom. X: 14, 15a

Match: Partial (No exact match found)

Dichterlijke hulde aan de nagedachtenis van wijlen den hoog geleerden wel eerwaardigen heer dr. Jan Scharp

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede, ter gedachtenis van zijne vijf en twintig jarige evangeliedienst, gehouden te Zaandijk, op den 25sten november 1827

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede tot afscheid van de Hervormde Gemeente van Deventer

Match: Partial (No exact match found)

De christen dezer eeuw, in de weegschaal des heiligdoms gewogen, maar te ligt bevonden

Match: Partial (No exact match found)

De groote straatweg

Match: Partial (No exact match found)

Aan mevrouw H. W. Bähler, geboren Despar, in antwoord op haar dichtstuk: De groote straatweg

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak bij de plegtige inwijding van de r.k. begraafplaats te Leyden, gehouden op den 19den November 1828

Match: Partial (No exact match found)

Twee brieven, waarin zekere beoordeling der schriften van P. W. Brouwer, over den persoon van Christus getoetst wordt

Match: Partial (No exact match found)

Nieuwjaarswensch van Thomasvaar, op De bruiloft van Kloris en Roosje

Match: Partial (No exact match found)

Bij het graf van J. L. Nierstrasz, Junior

Match: Partial (No exact match found)