Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1840]' returned 126 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Uitboezeming op den verjaardag van Z.M. Koning Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Ode en gebed, bij de inhuldiging van Zijne Majesteit Willem II, koning der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over Psalm XXI:2, uitgesproken op den verjaardag des konings, Willem den Tweeden, den 6den December 1840

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan Heringa, El.z. bij zijn graf hem toegebragt

Match: Partial (No exact match found)

Herinnering aan J. Heringa, Ez.

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede gehouden den 9 Februarij 1840, na het afsterven van den hoogleeraar J. Heringa, El. Z.

Match: Partial (No exact match found)

Lijkrede over den hoogeerw. hooggel. heer Jodocus Heringa, Ez., doctor en professor der godgeleerdheid te Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Jodocus Heringa Eliza's zoon, als voorganger der Christelijke gemeente, geschetst in eene leerrede

Match: Partial (No exact match found)

Des dichters heilbede aan de eersteling van ... den Erfprins van Oranje

Match: Partial (No exact match found)

Aan Koning Willem den Tweeden bij Hoogsdeszelfs komst in Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Den Koning hulde!

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan Willem II, Koning der Nederland, enz.

Match: Partial (No exact match found)

Toespraak van J. L. C. Schroeder van der Kolk aan zijne leerlingen op den 17den februarij na het afsterven van zijnen hooggeachten vriend en ambtgenoot A. C. G. Suerman

Match: Partial (No exact match found)

Aan de nagedachtenis van H. Polman Azn.

Match: Partial (No exact match found)

Dichtregelen bij de dood van den hoogleeraar J. H. van der Palm

Match: Partial (No exact match found)

Bij de uitvaart van den hoogleeraar J.H. van der Palm, den 12. September 1840

Match: Partial (No exact match found)

Bloemen op het graf van J. H. van der Palm, gestrooid door C. van Epen

Match: Partial (No exact match found)