Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Subject: History (Netherlands) - Period documents - Political science, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Amsterdam]' returned 95 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Vertoog over de Friesche stadsregeeringen, of zogenaamde premiers.

Match: Partial (No exact match found)

Beoordeelend en ophelderend verslag van de verhandeling over de vryheid.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, gedaan op den Cloveniers Doelen. Op den 24 augustus 1748

Match: Partial (No exact match found)

Bataafsche nationaale voorlichter. Waarin beweezen word, dat een vrye [...] volksstem, moet rusten op vaste gronden.

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen en bezwaaren over den eed, zo als die door de Provisioneele Representanten van't volk van Holland [...] is bevolen.

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering door den burger B.S. Sinkel, als voorzittend lid gedaan, in de vergadering van wijk 8. Gehouden op maandag den 13 april 1795

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen over het aanstellen van regenten, in een vry gemeenebest

Match: Partial (No exact match found)

Zeemans droom.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de wel edele heeren bestuurderen [...] van het wapen-genootschap, onder de spreuk Tot nut der schuttery, te Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Proeve over het Hollandsch leger.

Match: Partial (No exact match found)

De patriot op zyn sterfbed, of De euangelische godvrucht, gepaard met de waare vaderlandliefde.

Match: Partial (No exact match found)

Proeve eener verhandeling over de natuur en uitnemendheid der herstelde regeeringswyze van den Nederlandsche republiek.

Match: Partial (No exact match found)

Extract uit eenen particulieren brief van Amsterdam, den 27. february 1787

Match: Partial (No exact match found)

De zegepraal van Amstels burgeren, over de dwinglandy [...]. Eerste tijdvak

Match: Partial (No exact match found)

Kort begrip van de verbetering der Amsterdamsche regeerings-form.

Match: Partial (No exact match found)

De welmenende patriot. Behelzende vier gemeenzame [...] staatkundige brieven.

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen over het stadhouderschap

Match: Partial (No exact match found)