Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Subject: History (Netherlands) - Period documents - Political science, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1787]' returned 29 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Proeve eener verhandeling over de natuur en uitnemendheid der herstelde regeeringswyze van den Nederlandsche republiek.

Match: Partial (No exact match found)

Tweede missive van een oud regent, over de waare oorzaaken van den rampspoedigen [...] staat van de Republiecq

Match: Partial (No exact match found)

Iets der zo onverwagtste als allerheugelykste staats-omwenteling van [...] Overschie.

Match: Partial (No exact match found)

Extract uit eenen particulieren brief van Amsterdam, den 27. february 1787

Match: Partial (No exact match found)

De zegepraal van Amstels burgeren, over de dwinglandy [...]. Eerste tijdvak

Match: Partial (No exact match found)

Kort begrip van de verbetering der Amsterdamsche regeerings-form.

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen over het aanstellen van regenten, in een vry gemeenebest

Match: Partial (No exact match found)

Grondwettige herstelling van het geluk der Nederlandsche maatschappy, volgens de wysgeerte en menschkunde.

Match: Partial (No exact match found)

Lettre d'un observateur impartial, sur les troubles actuels de la Hollande

Match: Partial (No exact match found)