Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Subject: History (Netherlands) - Period documents - Political science, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 538 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Missive van een oud regent, over de waare oorzaaken van den rampspoedigen [...] staat van de Republiecq

Match: Partial (No exact match found)

[Brief over het recht van overstemming in de staatsvergadering gedateerd 06-01-1785

Match: Partial (No exact match found)

Staatkundige aanmerkingen, tot welzyn van het lieve vaderland [...]. Of Plan, tot het oprechten van ene militaire kweekschool.

Match: Partial (No exact match found)

Myne |gedachten over de tegenwoordige staatsgesteldheid van Holland

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen over het aanstellen van regenten, in een vry gemeenebest

Match: Partial (No exact match found)

Schets der regeerkunde, in betrekking tot haare oogmerken en middelen.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van Holland, bijzonder op het platte land

Match: Partial (No exact match found)

De patriot op zyn sterfbed, of De euangelische godvrugt, gepaard met de waare vaderlandliefde.

Match: Partial (No exact match found)

Het waare nut van welïngerichte [...] oeffenscholen, der Nederlandsche jeugd in den wapenhandel.

Match: Partial (No exact match found)

Acte |van verbintenis

Match: Partial (No exact match found)

Acte van verbintenis

Match: Partial (No exact match found)

Acte |van verbintenis

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen op het Leydsche ontwerp der gewapende corpsen in Holland.

Match: Partial (No exact match found)

De eer en het recht van Hollands inwoonders verdeedigd tegen de aanmerkingen van [...] C. Zillesen, op het ontwerp der gewapende corpsen in Holland.

Match: Partial (No exact match found)

Van den staet der tegenwoerdiger Nederlandtsche regierung

Match: Partial (No exact match found)

Het zoogenaamde Nut der stadhouderlyke regering [...] vrymoedig onderzocht.

Match: Partial (No exact match found)

Ontwerp tot het formeeren van eene generaale ordonnantie voor de schuttery der stad Amsteldam.

Match: Partial (No exact match found)

Tweede brief, |van een oud burger van Amsterdam [...] aan zyn neef

Match: Partial (No exact match found)

Kern der zogenaamde Amsterdamsche volks-stem

Match: Partial (No exact match found)

Eenige vaderlandsche gedagten, over de Propositie [...] der stad Amsterdam [...]. Vervat in een brief uit Gouda.

Match: Partial (No exact match found)

Zeemans droom.

Match: Partial (No exact match found)

De deugdelyke |burger

Match: Partial (No exact match found)

Le vrai citoyen

Match: Partial (No exact match found)

Aan Utrechts burgery by den naderenden 20sten maart 1786

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak aan Utrechts burgery

Match: Partial (No exact match found)

Iets gewigtigs voor Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Aan de wel edele heeren bestuurderen [...] van het wapen-genootschap, onder de spreuk Tot nut der schuttery, te Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

[Rekest van Amsterdamse burgers tegen het sturen van troepen naar Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Adoni-Beseck of Lex talionis. Dat is Recht-veerdighe straffe Godes over den tyrannen.

Match: Partial (No exact match found)

Reglement voor de burger-societeit te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen over het aanstellen van regenten, in een vry gemeenebest

Match: Partial (No exact match found)

Grondwettige herstelling van het geluk der Nederlandsche maatschappy, volgens de wysgeerte en menschkunde.

Match: Partial (No exact match found)

Lettre d'un observateur impartial, sur les troubles actuels de la Hollande

Match: Partial (No exact match found)