Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Subject: History (Netherlands) - Period documents - Political science, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 538 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Missive van een oud regent, over de waare oorzaaken van den rampspoedigen [...] staat van de Republiecq

Match: Partial (No exact match found)

[Brief over het recht van overstemming in de staatsvergadering gedateerd 06-01-1785

Match: Partial (No exact match found)

Staatkundige aanmerkingen, tot welzyn van het lieve vaderland [...]. Of Plan, tot het oprechten van ene militaire kweekschool.

Match: Partial (No exact match found)

Myne |gedachten over de tegenwoordige staatsgesteldheid van Holland

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen over het aanstellen van regenten, in een vry gemeenebest

Match: Partial (No exact match found)

Schets der regeerkunde, in betrekking tot haare oogmerken en middelen.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het volk van Holland, bijzonder op het platte land

Match: Partial (No exact match found)

De patriot op zyn sterfbed, of De euangelische godvrugt, gepaard met de waare vaderlandliefde.

Match: Partial (No exact match found)

Het waare nut van welïngerichte [...] oeffenscholen, der Nederlandsche jeugd in den wapenhandel.

Match: Partial (No exact match found)

Acte |van verbintenis

Match: Partial (No exact match found)

Acte van verbintenis

Match: Partial (No exact match found)

Acte |van verbintenis

Match: Partial (No exact match found)

Aanmerkingen op het Leydsche ontwerp der gewapende corpsen in Holland.

Match: Partial (No exact match found)

De eer en het recht van Hollands inwoonders verdeedigd tegen de aanmerkingen van [...] C. Zillesen, op het ontwerp der gewapende corpsen in Holland.

Match: Partial (No exact match found)

Van den staet der tegenwoerdiger Nederlandtsche regierung

Match: Partial (No exact match found)

Het zoogenaamde Nut der stadhouderlyke regering [...] vrymoedig onderzocht.

Match: Partial (No exact match found)