Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Subject: Theology (Christian doctrine) - History (Netherlands) - Period documents, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch]' returned 111 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Svlamith, ofte Baniere des vredes, opgeworpen [...] om d'afgewekene remonstranten weder te brengen tot de gemeenschap vande gereformeerde kercke.

Match: Partial (No exact match found)

Corte ende claere verdedinge van de thien bewijs-redenen voor desen in druck uytgegeven, tegen Vincent van Drielenborgh.

Match: Partial (No exact match found)

Querela ecclesiae, oft Klachte der kercke aende overheden des landts.

Match: Partial (No exact match found)

Querela ecclesiae, oft Klachte der kercke aende overheden des landts.

Match: Partial (No exact match found)

Querela ecclesiae, oft: klachte der kercke aen de overheden des landts.

Match: Partial (No exact match found)

Andere vraech-al, |in de haest ghestelt, om met des eersten vraegh-als vraegh-stucken beantwoort te worden, ist moghelijck

Match: Partial (No exact match found)

Andere vraech-al. |In der haest ghestelt, om met des eersten vraegh-als vraegh-stucken, beantwoort te worden, ist moghelijck

Match: Partial (No exact match found)