Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Subject: Theology (practical) - Period documents - History (Netherlands), Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 25 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Derde briev van [...] Haggébher Philaleethees, geschreeven aan zynen vriend N.N. over het vervolg van de kerkelyke proceduuren tegen den persoon van do. Balthasar Bekker

Match: Partial (No exact match found)

Propositien |rakende den kerkeraad binnen Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Kort en waar verhaal van 'tgeene omtrent 't opgerechte epitaphium in de Luytersche kerk in 'sGravenhage, voor J. Schelhamer is voorgevallen.

Match: Partial (No exact match found)

Proeve van de Heydelberghsche catechismo, omme te verstaan of die voort gecomen is uyte godlijcke Schrift, dan uyt het menschelijcke vernuft.

Match: Partial (No exact match found)