Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Place: Breda, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch]' returned 96 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan Neêrland's jongelingschap bij den aanvang van het jaar MDCCCXXXV

Match: Partial (No exact match found)

De jaren 1813 en 1814, of De verlossing en constitutie van Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang, den vorst en het vaderland toegewijd

Match: Partial (No exact match found)

Vertoog over eene nieuwe wijze van behandeling van den braakloop en de typhus

Match: Partial (No exact match found)

Het middelbaar en lager onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Een woord over de cholera

Match: Partial (No exact match found)

Geluck-wenschingh aan ... den ... Prince van Orange, komende uyt Zeelant als Premier Noble, en staende op syn vertrek, na etc.

Match: Partial (No exact match found)

Lof van den oorlog, of wederlegging van de leerstellingen der vrienden van den vrede

Match: Partial (No exact match found)

Revenzie vande Brabantsche lasteringen (Gedicht)

Match: Partial (No exact match found)