Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Place: Leeuwarden, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 374 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Het grietmanschap ontmanteld

Match: Partial (No exact match found)

Het vijf en twintigjarig bestaan van het Nederlandsche Genootschap Tot zedelijke verbetering der gevangenen

Match: Partial (No exact match found)

Faces Nassovicæ. Sive Augustissimæ nuptiæ [...] Henrici Casimiri [...] ut et [...] Æmiliæ.

Match: Partial (No exact match found)

Rym-antwoord ter vlucht opgestelt en overgesonden aan [...] Johannes Kostius.

Match: Partial (No exact match found)

Gedigtbrieven aen de eerwaerde heeren Joannes Gerhardus Samplonius [...] ende Henricus Brink.

Match: Partial (No exact match found)

Kenschetz |der Friesche premiers, of De laagheid der heerszucht.

Match: Partial (No exact match found)

Klaagzang

Match: Partial (No exact match found)

Placcaet, tegens de secte der jesuiten, papen, monicken, cloppen, &c

Match: Partial (No exact match found)

Placcaat en generale amnestie (Van de Staten van Friesland, 23 Dec. 1748)

Match: Partial (No exact match found)

Vreugde-galm ter geleegendheid der geboorte van één jongen prinse van Orange en Nassau.

Match: Partial (No exact match found)

Het beginsel der Groninger school in strijd met de wereld, of Welke zijn de beginselen der Groninger school?

Match: Partial (No exact match found)

De doctorale graad en het socialismus

Match: Partial (No exact match found)