Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Place: Middelburg, Collection Id: dutch-pamphlets-online]' returned 614 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Geschende onnoselheyt te rechte gebracht, of Verdedinghe der kercke van Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

De tweede Amsterdamsche buuren-kout: handelende van verscheide aanmerkens-weerdige zaken.

Match: Partial (No exact match found)

Tractaet |van elucidatie of nader verklaringe van't tractaet van Elbingh

Match: Partial (No exact match found)

Missive aan een heer in Zeeland, over de militaire jurisdictie binnen die provintie

Match: Partial (No exact match found)

De kerk van Nederland ter gelegenheid van de verbetering der psalmberijminge tot heilige blijdschap [...] opgewekt.

Match: Partial (No exact match found)

't Zweert |van de Utrechtsche predikanten

Match: Partial (No exact match found)

Prognosticatie van acht iaren, namelick van den iaere M.D.Lxxxj. tot datmen schrijven sal M.D.Lxxxviij.

Match: Partial (No exact match found)

Beantwoordinge des koninckx van Polen, aengaende de rechtveerdicheyt vande Sweetsche wapenen.

Match: Partial (No exact match found)